Munkavédelem

Admin

Munkavédelem, munkabiztonsági szaktevékenység végzése

 

Munkavédelem, munkabiztonság szaktevékenység logó

Munkavédelem, munkabiztonság

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának érdekében a Be-futó 2000 Bt. vállalja székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, létesítményeinek – a vonatkozó törvényekben, jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban megfogalmazott előírások szerinti – komplex munkavédelmének felügyeletét a vállalkozási szerződésben foglalt határidőig a közösen kialakított megbízási díj ellenében.

 

Ennek érdekében a Bt. vállalja az alábbi fő feladatok elvégzését

 

 • jelenlegi munkavédelmi állapot felmérése, a sürgősségi feladatok végrehajtásának ütemezése
 • veszélyforrások vizsgálata, kockázatelemzés, értékelés áttekintése, elhárításukhoz (csökkentésükhöz) a döntés előkészítése, évenkénti felülvizsgálata
 • munkavédelmi szabályzat aktualizálása, szükség szerinti módosítása
 • egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének szabályozása, a végrehajtásának ellenőrzése
 • a súlyos munkabaleset kivizsgálása
 • üzembe helyezések előkészítése (munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése, ideértve az újraindítást is), az írásbeli elrendelésre javaslat előkészítése
 • soron kívüli műszaki megfelelőségi vizsgálat elvégzése
 • technológiai, kezelési, műveleti, karbantartási utasítások felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
 • mentési terv áttekintése, szükség esetén kidolgozása
 • munkavédelmi szabványtár, jogszabálymutató kialakítása

 

Folyamatos munkavédelmi tevékenység

 

 • rendszeres munkavédelmi ellenőrzés (szemle) lefolytatása
 • munkabaleset kivizsgálása, jelentése, nyilvántartása
 • belső szabályzat jogi-szervezeti változásokhoz igazodó karbantartása
 • a munkavállalók munkavédelmi felkészítése (a törvény szerinti oktatás, illetve a munkavédelmi szabályzat szerinti számonkérés)
 • a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatainak megszervezése, nyilvántartása, ellenőrzése
 • az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett technológiák és munkaeszközök nyilvántartása, szakember bevonásával a felülvizsgálat elvégzése
 • a munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítésében való közreműködés
 • munkavédelmi szabványtár, jogszabálymutató folyamatos karbantartása
 • együttműködés a munkavédelemben érintett más szervekkel, személyekkel