Tűzvédelem

Admin

Tűzvédelem szaktevékenység végzése

 

Tűzvédelem szaktevékenység logó

Tűzvédelem

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának és a 35/1996. (XII. 29.) BM számú rendeletben meghatározott tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében székhelyének, fióktelepeinek, létesítményeinek – a vonatkozó törvényekben, jogszabályokban, biztonsági szabályzatokban megfogalmazott előírások szerinti – komplex tűzvédelmének felügyeletét a vállalkozási szerződésben foglalt határidőig a közösen kialakított megbízási díj ellenében a Be-futó 2000 Bt. elvégzi.

 

Ennek érdekében a Be-futó 2000 Bt. vállalja az alábbi fő feladatok elvégzését

 

 • jelenlegi tűzvédelmi állapot felmérése, a sürgősségi feladatok végrehajtásának ütemezése
 • veszély források vizsgálata, kockázatelemzés, értékelés áttekintése, elhárításukhoz (csökkentésükhöz) a döntés előkészítése, évenkénti felülvizsgálata
 • létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolásának felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása
 • tűzvédelmi szabályzat aktualizálása, szükség szerinti módosítása
 • mentési terv áttekintése, szükség esetén kidolgozása
 • tűz- és környezeti káreset kivizsgálása, jelentése, nyilvántartása
 • tűzvédelmi szabványtár, jogszabálymutató kialakítása

 

Megelőző tűzvédelmi tevékenység

 

 • rendszeres tűzvédelmi ellenőrzés (szemle) lefolytatása
 • belső szabályzat jogi-szervezeti változásokhoz igazodó karbantartása
 • a munkavállalók tűzvédelmi felkészítése (a törvény szerinti oktatás, illetve a tűzvédelmi szabályzat szerinti számonkérés)
 • telephelyek tűzriadó tervének és kiürítési vázlatainak folyamatos karbantartása
 • az időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezett technológiák és munkaeszközök nyilvántartása, szakember bevonásával a felülvizsgálat elvégzése
 • tűzvédelmi szabványtár, jogszabálymutató folyamatos karbantartása
 • együttműködés a tűzvédelemben érintett más szervekkel, személyekkel
 • együttműködési terv aktualizálása a működési terület szerinti tűzoltósággal
 • az 1996. évi XXXI. tűzvédelemről szóló törvényben és a 35/1996. (XII. 29.) BM számú rendeletben meghatározott tűzvédelmi feladatok ellátása
 • a villámvédelem és a villamos berendezések felülvizsgálatának ütemezése és a végrehajtottságának felügyelete
 • tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat és a tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének megszervezése, szükség szerinti cseréjének felügyelete